ARCHIV

2024

17. dubna

Druhý ročník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky. Konference se konala v aule Fakulty stavební VUT v Brně. Dorazilo přes 60 hostů z Česka i Slovenska, a to nejen z prostředí vysokých škol, ale i z veřejných institucí, úřadů a privátní sféry. Všem účastníkům konference děkujeme.

Ke stažení:
Prostor pro život – Sborník konference 2024
Pozvánka

2023

foto: Karel Landa a Jan Tichý, 2023

19. dubna

První ročník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky. Konference se konala v aule Fakulty stavební VUT v Brně. Dorazilo celkem 80 hostů z Česka i Slovenska, a to nejen z prostředí vysokých škol, ale i z veřejných institucí, úřadů a privátní sféry. Všem účastníkům konference děkujeme.

2022

foto: Jan Tichý, 2022

20. dubna

Mezinárodní úvodní kolokvium jako příprava prvního ročníku konference Krajina Sídla Památky. Kolokvium se konalo na Ústavu architektury v ateliéru E2213. Dorazilo celkem 18 hostů nejenom z různých brněnských fakult, ale i ze Slovenska. Všem účastníkům děkujeme.